فاطمه


فاطمه زیباترین واژه هاست
فاطمه ناموس شاه لافتی است

ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۱نظر ]

نوشته اند دلم را برای خون جگری

نوشته اند دلم را برای خون جگری
                           امام زمان (عج)

بدون گریه زمانه نمی شود سپری

نیازمندِ تکامل ، به گریه محتاج است

درخت آب ندیده نمی دهد ثمری

دو فیض ، توشه ی راه سلوک عاشق هست:


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

عشق یعنی...عشق یعنی ...

عشق یعنی ...

ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

دلم غرق تمناست!


دلم غرق تمناست

امام زمان علیه السلام

ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

خسرو پاک


خسرو پاک

امام زمان علیه السلام

ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

به تمنای وصال


به تمنای وصال

به تمنای وصال

ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]