اگه اونو نشناسیم...


اگه اونو نشناسیم ...

تفکّر

همه ما بارها این حدیث شریف را شنیده ایم که می فرماید: 

«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتاً جاهلیةً؛ اگر کسی بمیرد و ولی عصرش را نشناسد، مرگ او، مرگ جاهلیت است.»


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

ابزار دوستی به حضرت مهدی علیه السلام و وظایفی در عصر غیبت


ابراز دوستى به حضرت مهدى علیه السلام وظیفه‏اى در عصر غیبت«ابراز ارادت‏» به ساحت قدسى حضرت مهدى علیه‏السلام، از مهمترین وظایفى است که منتظران آن امام عزیز در عصرغیبت دارند. این مهم مفهومى است که مى‏تواند مصادیق مختلفى داشته باشد مانند دادن صدقه به قصد سلامتى آن امام همام، هدیه کردن ثواب اعمال واجب یا مستحب به آن حضرت و مواردى از این قبیل.


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

وظایف منتظران در زمان غیبت کدامند؟


برخی وظایف منتظران در زمان غیبت


برخی تصور می کنند  انتظار یعنی دست رو دست گذاشتن و ایام را بدون تلاش سپری کردن تا این که امام زمان علیه السلام ظهور نماید.


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

چرا دعای فرج نمیخوانی؟


چرا دعای فرج را نمی خوانی؟ابوالحسن بن ابی البغل کاتب می گوید:

از طرف " ابی منصور بن صالحان" مسئول انجام کاری شدم. اما در طی انجام مسئولیت قصوری از من سر زد، آنچنان که او بسیار خشمگین شد، و من از ترس، متواری و مخفی شدم و او در جستجوی من بود.


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]