چرا برای زمان عج باید صدقه داد؟

چرابرای امام زمان بایدصدقه داد؟

وقتی آقا بدنیا آمدند،ابلیس فریادبلندی به آسمان کشید


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۱نظر ]

حدیث امام زمانے


‌ حدیث امام زمانے

امام محمد باقر(ع) فرمودند:

هنگامیکه قائم آل محمد(ع) قیام کند:


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

دعا کنید دعا !


السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه... از :امام زمان عجل الله تعالی

به : شیعیانش


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

احادیث مهدوی2

حدیث11: 

المهدى منا اهل البیت رجل من امتى اشم الانف یملاء الارض عدلاً کما ملئت جوراً

 مهدى ما اهل بیت مردى از امت من است که وسط بینیش برآمده و او زمین را پر از عدل کند، چنان که پر از ظلم باشد.


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۳نظر ]

احادیث مهدوی 1

حدیث1- رفاه مردم در عصر امام زمان :

ابوسعید خدرى از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده که فرمود :

یکون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنین و الافثمان و الافتسع یتنعم امتى فى زمانه نعیما لم یتنعموا مثله قطّ البر و الفاجر یرسل السماء علیهم مدراراً و الا تدخر الارض شیئاً من نباتها .  

مهدى از میان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد ، همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند که قبل از وى هیچ بّر و فاجرى بدان نرسیده باشند، آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدنیهاى خود چیزى فرو گذار نمى کند.


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

انتظار نزد ائمه (ع) 1

حدیث (1) امام موسی کاظم علیه السلام:

أفضَلُ العِبادَةِ بَعدِ المَعرِفَةِ‌ إِنتِظارُ‌ الفَرَجِ؛

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

تحف العقول 403


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]