حدیث امام زمانے


‌ حدیث امام زمانے

امام محمد باقر(ع) فرمودند:

هنگامیکه قائم آل محمد(ع) قیام کند:


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]

سری اول پیامک مهدوی
چو بیایی دهمت جان چو نیایی کشدم غم//من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی

-------------------------------------------

ای پیرترین جوان تاریخ بیا...

-------------------------------------------


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۲نظر ]

سری سوم پیامک مهدوی و روز جمعه

                                                پیامک مهدوی, اس ام اس امام زمان و روز جمعه

 آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست
وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست
گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل
دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست . . .


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۱نظر ]

سری دوم پیامک مهدوی


دیگرشده ام دچار وسواس”بیا” !
بد جور به عصرجمعه حساس”بیا” !
گفتی به عموی خود ارادت داری !
این بارقسم به دست عباس “بیا” .
(اللهم عجل لولیک الفرج)
صلوات


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]