سری دوم پیامک مهدوی


دیگرشده ام دچار وسواس”بیا” !
بد جور به عصرجمعه حساس”بیا” !
گفتی به عموی خود ارادت داری !
این بارقسم به دست عباس “بیا” .
(اللهم عجل لولیک الفرج)
صلوات


ادامه مطلب
[ ] [ مرتضی حاجیوند قالبی ]
[ ۰نظر ]